Datele Firmei

NUMĂR TELEFON
0773 743 562

NUME FIRMA
MARIUS CODE WNK SRL 

CUI
37707133

NR. INREGISTRARE
J01/690/2017 

ADRESA
Alba Iulia, Str. Olteniei 17 C, jud. Alba

E-MAIL
office@cesiro.ro / gdpr@cesiro.ro

Politica de retur și garanție

1.1.1 Prevederi Generale

 1. Clientul/Utilizatorul are dreptul de a se retrage din Contractul la Distanţă, fără a preciza motivele şi fără să suporte orice fel de cheltuieli, altele decât cele prevăzute de lege. Pentru exercitarea dreptului de retragere în termenul prevăzut de Legislaţia Incidentă, Clientul/Utilizatorul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la dreptul de a se retrage utilizând o declarație neechivocă, care poate fi trimisa direct în Cont sau prin posta utilizand datele de Contact si prin e-mail la adresa: afisată în partea de sus a site-ului.
 2. De asemenea, clientul poate utiliza modelul formularului de retragere, dar acest lucru nu este obligatoriu. Formularul poate fi completat si trimis electronic direct pe site-ul nostru sau il puteti trimite prin Posta Romana sau scana si trimite la adresa de e-mail: afisată în partea de sus a site-ului.
 3. Perioada de retragere din Contractul la Distanţă este de 14 zile şi începe de la data la care Produsul a fost preluat de către Client/Utilizator sau de către o parte terță desemnată de acesta, alta decât Curierul, iar în cazul unui Contract la Distanţă care include mai multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau părţi, de la intrarea în posesie a ultimului Produs lot sau parte.
 4. Vânzătorul are obligaţia de a comunica Clientului/Utilizatorului confirmarea de primire a retragerii, iar în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea din partea Clientului/Utilizatorului a declaraţiei de rezoluţiune a Contractului la Distanţă, va restitui acestuia, în principiu, toate plățile efectuate de acesta, (cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Client/Utilizator, altul decât cel standard, disponibil în magazinul online, respetiv cu contravalorii pretului de transport, dacă returnarea se face pentru motive neimputabile vânzătorului). În situaţia în care Comanda conţine mai multe Produse, dar Clientul/Utilizatorul nu returnează decât unul, magazinul online nu îi va rambursa acestuia costul de livrare.
 5. Clientul/Utilizatorul este responsabil pentru orice diminuare a valorii Produselor, ca o consecinţă a manipulării acestora în alt mod decât cel necesar pentru a se familiariza cu natura, proprietăţile şi funcţionalitatea Produsului. Pentru claritate, Vânzătorul va reţine o sumă de bani ce reprezintă diminuarea valorii Produsului, care variază între 10% şi 60% din valoarea iniţială a Produsului.
 6. Vânzătorul va returna Preţul folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Clientul/Utilizatorul, după cum urmează:
 • pentru Comenzile achitate cu card bancar, prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
 • pentru Comenzile achitate în regim ramburs/cu numerar, prin restituirea sumei în contul bancar transmis de Client/Utilizator, care trebuie să fie exprimat în RON. În situaţia în care Comanda este achitată cu cardul Revolut, rambursarea sumei în discuţie se face în contul de card respectiv.
 1. Clientul/Utilizatorul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data în care a informat Vânzătorul de retragerea din Contractul la Distanţă, să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l pună la dispoziţia persoanei îndreptăţite de Vânzător să-l preia. Pentru respectarea termenului este suficientă restituirea Produsului înainte de expirarea acestuia, la Depozitul Vânzătorului situat în Sighisoara, str. Mihai Viteazu, nr.96, jud.Mures, în caz contrar Societatea rezervându-şi dreptul de a amâna rambursarea contravalorii Produsului până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.
 2. Pentru anumite Campanii Promoționale, Vânzătorul își rezervă dreptul de a stabili un termen diferit de exercitare de către Consumator a dreptului de retragere, însă cu respectarea termenului minim legal de 14 zile prevăzut de Legislaţia Incidentă, termenul specific de exercitare a dreptului de retragere urmând a fi menționat în cadrul fiecărui regulament de Campanie Promoțională, dacă va fi cazul.

11.1.2 Excepţii de la dreptul de retragere din Contractul la Distanţă

Pentru claritate, conform dispozițiilor art. 16 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sunt exceptate de la dreptul de retragere din contractul la distanţă următoarele:

 • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către vânzător;
 • furnizarea de produse şi/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de cumpărător sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de cumpărător;
 • furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care Vânzătorul nu le poate controla;
 • contractele în cazul cărora clientul a solicitat în mod special vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de cumpărător sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
 • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
 • furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

1.2    Politica de Retur

1.2.1 Aspecte generale

Magazinul online oferă retur gratuit pentru Clienții/Utilizatorii care notifică intenția lor de a se retrage din Contractul la Distanţă, în termenul menţionat mai sus, de 14 zile calendaritice, cu excepția unor prevederi exprese contrare menționate în Termeni și Condiții (ex. returnarea produsului pentru motive neimputabile vânzătorului).

Comenzile cu livrare pe teritoriul României sunt eligibile pentru retur gratuit, excepție cazurile mai sus mentionate). În urma solicitării primite de la client, Societatea va trimite curierul la adresa indicată de Client/Utilizator pentru a ridica coletul de retur, fără ca prin aceasta magazinul online să își asume obligația de a recupera el însuși aceste produse.

Prezenta politica de retur a Produselor nu se aplica clientilor/utilizatorilor persoane juridice care au achizitionat un Produs de pe magazinul online, aceasta categorie fiind exceptata de la aplicarea legislatiei in materia protectiei consumatorului.

1.2.2 Modalități și Termene de Returnare a Produselor

Clientul/Utilizatorul se obligă să notifice magazinului online intenția sa de a returna Produsele achiziționate, fie prin e-mail la adresa afisată în partea de sus a site-ului., fie prin intermediul facilităţii de retururi on-line ce se găseşte în contul de Client, în termen de maxim 14 de zile calendaristice de la primirea Produselor. În caz contrar, magazinul online poate refuza coletul.

Informațiile necesare care trebuie furnizate magazinului online pentru trimiterea curierului sunt următoarele:

 • data expedierii coletului;
 • numărul Comenzii;
 • suma de returnat;
 • adresa de unde Curierul urmează să preia coletul de retur;
 • datele contului bancar.

La primirea informațiilor referitoare la intenția de retur a Clientului/Utilizatorului magazinul online efectuează o solicitare la Curier și îl trimite la adresa indicată de către Client/Utilizator, în vederea ridicării coletului ce urmează a fi returnat. Costurile de transport ale coletului/coletelor returnate nu intră în responsabilitatea Clientului/Utilizator, acestea urmând a fi asumate de magazinul online.

1.2.3 Condiții de returnare a produselor

Prevederi generale

 1. În orice situație de returnare a Produselor, acestea trebuie sa fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului/Utilizatorului, împreună cu toate accesoriile şi documentele care au însoțit Produsul respectiv (i.e. factură, material utile, etc.).
 2. Produsele trebuie să fie returnate în aceeași condiție în care au fost primite de către Client/Utilizator și anume fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate anterior de către Client/Utilizator în corespondența purtată).
 3. În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, magazinul online își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea următoarelor produse:
 • susceptibile a se deteriora;â
 • sigilate, care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
 • care, după livrare, potrivit naturii lor, sunt inseparabil amestecate cu alte asemenea elemente;
 1. În cazul în care o Comandă, la care s-a oferit unul sau mai multe Produse cadou, este returnată integral, Clientul/Utilizatorul este obligat să returneze şi Produsul cadou în starea lui originală, respectiv nedeteriorată și cu ambalajul sigilat.

1.2.4 Rambursarea costurilor suportate de către Client/Utilizator în legătură cu achiziția Produselor returnate

 1. Pentru retururile acceptate integral de către magazinul online, Clientului/Utilizatorului îi va fi rambursat, în interval de 14 de zile calendaristice de la data la care magazinul online  intră in posesia bunurilor returnate, prețul produselor returnate, precum şi costul transportului achitat inițial/la retur. Exceptie fac comenzile realizate in baza unui voucher, pentru care utilizatorul va primi un alt cod de reducere cu aceeasi valoare. In cazul care valoarea comenzii clientului a depasit valoarea voucherului, clientului ii va fi returnata diferenta.
 2. Sumele în cauză vor fi returnate după cum urmează:
 • pentru Comenzile achitate cu card online, prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
 • pentru Comenzile achitate /prin ramburs/ Card bancar, prin virament bancar.
  Trebuie să creați un formular folosind pluginul Contact form 7 pentru a-l putea afișa folosind acest element.