Uncategorized

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EGALITĂȚII DE SALARIZARE

Ziua internaţională a salarizării echitabile, celebrată pentru prima dată la 18 septembrie 2020, reprezintă eforturile susţinute pentru obţinerea unei remuneraţii corespunzătoare pentru o muncă de aceeaşi valoare.

În majoritatea regiunilor, există o discrepanță salarială între femei și bărbați, cu o diferență medie de aproximativ 23% la nivel global. Această inegalitate salarială este rezultatul unor relații de putere, structurale și istorice persistente între sexe, precum și a sărăciei, inegalităților și dezavantajelor în ceea ce privește accesul la resurse și oportunități. Deși s-au înregistrat progrese în reducerea acestei discrepanțe, acestea au fost destul de limitate. Chiar dacă s-au făcut eforturi semnificative pentru a promova egalitatea de gen în practică, aplicarea acestor măsuri rămâne încă redusă.

Asigurarea unei remunerații egale reprezintă un aspect fundamental în ceea ce privește egalitatea de gen și drepturile omului. Organizația Națiunilor Unite, inclusiv organizațiile sale subsidiare, precum Organizația Femeilor și Organizația Internațională a Muncii, îndeamnă statele membre, societatea civilă, organizațiile de femei, asociațiile locale și grupurile dedicate, precum și organizațiile angajatorilor, lucrătorilor și din domeniul afacerilor, să promoveze remunerația egală pentru activități de valoare egală și să asigure drepturi economice adecvate pentru femei și fete.

Astfel marcarea acestei zile are ca scop asigurarea angajațiilor, indiferent de gen, că aceștia vor primi o renumerație corectă și egală pentru munca lor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *